Progressivekonomi.se

Ekonomi: kapitalism vs socialism

En ekonomi är ett system där handel, industri och pengar organiseras i ett land eller region. Det är härifrån ett samhälles rikedom skapas. Kritiker hävdar att ekonomi inte är en riktig vetenskap då den överskuggas av politiska undertoner samt misslyckats med att förutsäga finanskriser. Det finns vissa välgrundade orsaker till denna kritik eftersom ekonomi strikt sett inte följer den så kallade vetenskapliga metoden.

Ekonomi är snarare en social vetenskap som påverkas av kulturella standarder, teknologiska innovationer och historiska förlopp. Eftersom den minsta enhet som studeras inom ekonomi är människor är det inte vilken vetenskap som helst. Mänskligt beteende: https://www.thecrimson.com/article/2013/12/13/economics-science-wang/ är nämligen svårt att förutsäga och förklara. På det viset skiljer sig ekonomi från andra vetenskaper som fysik, kemi och matematik. Ekonomi är därmed jämförelsevis en vagare vetenskap som används för att förstå sig på världen. Tydligt är att områden som ekonomisk förvaltning och investering kan kräva mer än teoretiska kunskaper i ekonomi. Till följd av detta faktum har det uppstått olika ekonomiska inriktningar och system. En het debatt inom ekonomi är kapitalism kontra socialism. Fördelar och nackdelar med dessa två system redovisas och sammanfattas här.

Kapitalism

I kapitalism har staten en sekundär roll och marknaden är fri. Produktionsmedel ägs mestadels av privatpersoner eller företag.

Fördelar med ett kapitalistiskt system är följande:

 • Förbättrar innovation genom ökad konkurrens
 • Höjer incitament till entreprenörskap och produktivitet
 • Sänker skatter

Detta ekonomiska system har dock sina baksidor, varav några är följande:

 • Ökar gapet mellan fattiga och rika
 • Slösar med resurser på grund av ojämn distribution
 • Saknar incitament till att skydda miljö och minska utsläpp

Socialism

I ett socialistiskt samhälle ägs produktionsmedel kollektivt av folket och staten. Alla intäkter i samhället går till staten. Följande fördelar har ett socialistiskt system:

 • Minskar absolut fattigdom
 • Ger tillgång till gratis sjukvård
 • Bidrar till mindre klasskonflikter på grund av ökad jämlikhet

Några nackdelar i socialism:

 • Höjer skatter och statligt spenderande
 • Ökar byråkratin
 • Reducerar incitament till innovation