Progressivekonomi.se

Nobelpriset i ekonomi

Nobelprisen är något som vi svenskar är stolta över. Varje år kommer ju gräddan av vetenskapsmän- och kvinnor, liksom många kulturpersonligheter och merparten av alla världsmedier, till Sverige för att bevaka prisutdelningen och banketten. Det var Alfred Nobel som instiftade nobelprisen i sitt testamente, men ett ämnesområde som inte fanns med har ansetts vara så viktigt för samhällsutvecklingen att ett pris instiftades Nobels död. Det handlar om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, eller, som det vanligen kallas för enkelhetens skull, Nobelpriset i ekonomi. Intresset för ekonomipriset har bara ökat, och det är inte så konstigt att också finns ett samhälleligt intresse eftersom ekonomerna har stort inflytande över utvecklingen.

 

En av de mest inflytelserika ekonomerna under 1900-talet, som det än i dag flitigt refereras till, hette Friedrich Hayek. Han var österrikare men spenderade den större delen av sitt yrkesverksamma liv utomlands. Som akademiker var han positionerad på olika universitet runt om i världen, och han hade tjänster på bland annat London School of Economics, University of Chicago och Freiburgs Universität. Det gjorde också att hans verk fick större spridning internationellt eftersom hans breda kontaktnät hjälpte lanseringen av hans idéer.Nobelpriset i ekonomi 2

 

Han är mest känd för sina tankar kring den klassiska liberalismen, som han var en stark anhängare av. Det innebär att det främst är politiker och tänkare på den politiska högerkanten som refererar till Hayek i dag – där den framlidna före detta brittiska premiärministern Margaret Thatcher är ett berömt exempel – men Hayeks verk påverkade även ekonomiområdet i stort. 1974 tilldelades han Nobelpriset i ekonomi – men han var inte ensam om det. Han fick nämligen dela det med den svenske ekonomen Gunnar Myrdal. Det var ett udda par som kommittén valde ut för priset – och det var nog också tanken.

 

Hayek och Myrdal hade nämligen olika åsikter om det mesta. Medan Hayek hade en klassisk lassez-faire-approach till ekonomin var Myrdal en socialdemokrat som hade starka åsikter om social styrning. Myrdal var annars mest känd för sin studie om svarta amerikaner i urbana områden i USA, vilket hade vunnit honom stor internationell framgång. Både hans och Hayeks höga profil gjorde att Nobelpriset i ekonomi fick betydligt mer uppmärksamhet i medier. Man behöver dock inte vara prisvinnande ekonom för att befatta sig med ekonomiska frågor. Som egen företagare kommer du ständigt i kontakt med det. Med hjälp av fakturino.se blir det enklare att sköta finanserna .