Progressivekonomi.se

Privatekonomi

Alla har kanske någon gång upplevt att pengarna inte räcker till. Det är dock skillnad mellan att pengarna inte räcker för att gå på bio, eller att de inte räcker för att betala elräkningen. Genom att hantera sin privatekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan man undvika den sistnämnda situationen.

Statistik från Kronofogden visar dock att allt färre klarar av att hantera sin privatekonomi på egen hand. Det första halvåret 2014 inkom 5 200 ansökningar om skuldsanering till Kronofogden, en ökning med 13 % jämfört med tidigare år. För att få en skuldsanering beviljad ska du vara skuldsatt så svårt att du inte kommer att kunna betala av skulderna inom en överskådlig framtid. Det Kronofogden i det fallet gör, är att besluta om en avbetalningsplan, efter att ha fått den godkänd av alla fordringsägare som du har skuld hos. Avbetalningsplanen löper vanligtvis under fem år, och innebär att du är skuldfri när den är genomförd, trots att du inte betalat av hela den ursprungliga skulden. Endast de skulder du hade när du ansökte om skuldsaneringen ingår i avbetalningsplanen. Det är därför viktigt att inga nya skulder uppstår under avbetalningsplanen, eftersom du då blir helt betalningsskyldig för dessa. Kronofogden anar att ökningen i antalet ansökningar kan bero på att de själva varit mer aktiva och kontaktat personer som befinner sig i farozonen. En vanlig anledning till skuldsättning är de SMS-lån med höga räntor som blivit allt vanligare, och som folk ser som en kortsiktig lösning på sina ekonomiska problem. Ofta ligger en allvarlig sjukdom eller arbetslöshet till grund för de ekonomiska problemen, menar Per-Olof Lindh, som är enhetschef på Kronofogden.Privatekonomi 1

Det finns flera saker du kan göra för att undvika att hamna i en så allvarlig situation. Du finner flera råd om hur du förbättrar din ekonomi i olika program på tv. På Canal Digital finner du ett stort utbud av tv-kanaler. Om du till exempel har tagit just SMS-lån eller smålån med hög ränta kan du ta kontakt med banken för att höra om de kan slå ihop lånen till ett stort, och eventuellt förhandla ner räntan. Du bör också se över alla former av avtal du har med försäkringsbolag, tv-bolag och telefonoperatörer för att se om du kan hitta ett billigare alternativ. För att få en överblick av vad du spenderar dina pengar på kan du skriva ner alla dina inköp under en månad i en kassabok. Utifrån detta kan du sedan skapa en budget inom ramarna för hushållets inkomst. Slutligen kan du vidta enkla men pengasparande åtgärder som att cykla till jobbet och ta med dig hemmalagad matlåda. Med dessa hjälpmedel kommer du ha en balanserad privatekonomi.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *